Οι πολλές ώρες ύπνου επιβαρύνουν τον εγκέφαλο

Οι πολλές ώρες ύπνου επιβαρύνουν τον εγκέφαλο

Προσέξτε τις ώρες που κοιμάστε: ο πολύς ύπνος δεν βοηθά τον εγκέφαλο να είναι λειτουργικός.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της μεγαλύτερης μελέτης ύπνου που πραγματοποιήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο με περίπου 40.000 συμμετέχοντες, διαπιστώνεται ότι, οι άνθρωποι που κοιμούνται κατά μέσο όρο επτά με οκτώ ώρες κάθε βράδυ παρουσιάζουν καλύτερη πνευματική λειτουργία σε σύγκριση με όσους κοιμούνται λιγότερο –ή περισσότερο- από αυτές τις ώρες.

Σύμφωνα με τη μελέτη, σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες ανέφεραν ότι συνήθως κοιμούνται λιγότερο από 6.3 ώρες κάθε βράδυ, ώρες οι οποίες αντιστοιχούν σε μία ώρα λιγότερη από τη συνιστώμενη διάρκεια ύπνου που προτείνει η συγκεκριμένη μελέτη.

Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη που προέκυψε από την παρούσα έρευνα αφορούσε στα άτομα που κοιμούνται τέσσερις ή και λιγότερες ώρες ημερησίως, οι περισσότεροι εκ των οποίων λειτουργούσαν στην καθημερινότητά τους σαν να ήταν 9 χρόνια μεγαλύτεροι από την πραγματική τους ηλικία.

Ένα εξίσου σημαντικό εύρημα ήταν το γεγονός ότι, οι επιδράσεις του ύπνου ήταν ίδιες σε όλους τους ενήλικες, ανεξαρτήτως ηλικίας. Πράγματι, διαπιστώθηκε ότι τόσο η βελτιωμένη γνωστική λειτουργία που σχετίζεται με την επαρκή ποσότητα ύπνου (7-8 ώρες/βράδυ) όσο και οι επιβλαβείς επιπτώσεις λόγω της ανεπαρκούς ή υπερβολικής διάρκειας ύπνου, δεν επηρεαζόταν από την ηλικία που είχαν οι συμμετέχοντες.

Βρήκαμε ότι, η ιδανική χρονική διάρκεια του ύπνου προκειμένου να διαθέτει ο άνθρωπος τη βέλτιστη δυνατή λειτουργία του εγκεφάλου, πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ επτά και οκτώ ωρών κάθε βράδυ. Η σύσταση αυτή συμπίπτει και με τη συμβουλή που θα έδινε κάποιος γιατρός σε ένα άτομο που επιθυμεί να έχει καλή υγεία. Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι, η λειτουργία του εγκεφάλου επιβαρύνεται και σε όσα άτομα κοιμούνται περισσότερο από τη συνιστώμενη χρονική διάρκεια, ακριβώς όπως συμβαίνει και με όσους στερούνται ώρες ύπνου, δηλώνουν οι ερευνητές της μελέτης.

Οι δύο κυριότερες λειτουργίες που εμφάνιζαν την πιο ισχυρή συσχέτιση με τη διάρκεια του ύπνου ήταν η συλλογιστική καθώς και οι λεκτικές τους ικανότητες, ενώ η βραχύχρονη μνήμη παρέμενε σχετικά ανεπηρέαστη.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της μελέτης έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα των περισσότερων μελετών που έχουν εξετάσει την επίδραση της πλήρους έλλειψης ύπνου και υποστηρίζει ότι ο ανεπαρκής ύπνος για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα, επιδρά με διαφορετικό τρόπο στη λειτουργία του εγκεφάλου σε σχέση με το να μείνει κανείς ξύπνιος για ένα ολόκληρο βράδυ.

Αξίζει, όμως, να αναφερθούμε και σε ορισμένα ενθαρρυντικά ευρήματα της μελέτης, σύμφωνα με τα οποία, ακόμη και ο ύπνος μίας νύχτας, είναι ικανός να επηρεάσει την ικανότητα σκέψης ενός ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, όσοι συμμετέχοντες κοιμήθηκαν περισσότερο από το συνηθισμένο την προηγούμενη νύχτα, εμφάνισαν βελτιωμένη πνευματική λειτουργία σε σύγκριση με όσους είχαν κοιμηθεί όσο συνήθιζαν ή και λιγότερο.

Θέλαμε πραγματικά να αποτυπώσουμε τα μοτίβα του ύπνου που έχουν οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο. Προφανώς έχουν υπάρξει αρκετές πολύ μικρότερες μελέτες ύπνου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήρια. Εμείς, όμως, θέλαμε να ανακαλύψουμε ποιες είναι οι πραγματικές συνήθειες ύπνου των ανθρώπων παγκοσμίως, δηλώνει ο Adrian Owen, καθηγητής στο Ινστιτούτο Εγκεφάλου και Μυαλού και πρώην πρόεδρος στο ερευνητικό κέντρου του Καναδά με εξειδίκευση στην Γνωστική Νευροεπιστήμη και Απεικόνιση.

Οι συμμετέχοντες μας έδωσαν πολλές πληροφορίες για τους εαυτούς τους, καθώς καλούνταν να συμπληρώσουν ένα αρκετά εκτενές ερωτηματολόγιο. Έτσι, μας ανέφεραν σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο ζωής τους, όπως τη φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να έπαιρναν, την ηλικία και τον τόπο καταγωγής τους, όπως επίσης και το επίπεδο εκπαίδευσης τους, καθώς όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορεί να εξηγούν εν μέρει την ερμηνεία ορισμένων αποτελεσμάτων.

 


Η μελέτη δημοσιεύεται στο journal "Sleep" & στο psychologynow.gr

Πίσω