Συμβουλευτική γονέων

Ψυχολόγος Αργύρη Ουρανία
στα Ιωάννινα

 


Οι σημερινοί γονείς έχουν πολλές υποχρεώσεις: καλούνται να διαχειριστούν θέματα της δικής τους σχέσης ως ζευγάρι, θέματα με την ευρύτερη οικογένειά τους, θέματα που αφορούν το επάγγελμα τους λόγω της κρίσης, όπως και οικονομικά σοβαρά θέματα και παράλληλα να ανταποκριθούν στις απατήσεις που έχει το μεγάλωμα ενός ή και περισσοτέρων παιδιών. Από την άλλη, ο ρόλος του γονιού δεν είναι μια έμφυτη ικανότητα που εμφανίζεται “ως δια μαγείας” στον άνθρωπο, μόλις έρθει στον κόσμο το παιδί του, αλλά είναι μια διαδικασία εξελικτική, που χρειάζεται υπευθυνότητα, έχει απαιτήσεις και προσωπικούς περιορισμούς.

Ως γονείς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε θέματα ορίων και προβλήματα στη συμπεριφορά των παιδιών, ζήλια μεταξύ των αδερφών, ανυπακοή, σχολικές δυσκολίες, φιλίες, φοβίες, θέματα στην μεταξύ μας επικοινωνία, θέματα υγείας και ανάπτυξης των παιδιών, αλλαγές στην εφηβεία και πιο ειδικά θέματα, όπως πένθος, διαζύγιο, που συχνά προκύπτουν και χρειάζεται να διαχειριστούμε και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με την ανατροφή των παιδιών μας. Είναι πολύ σημαντικό στις περιπτώσεις αυτές ως γονείς να υποστηριχθούμε και να ενθαρρυνθούμε με τη βοήθεια του ειδικού, καθώς και να μάθουμε τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος ή της κρίσης που βιώνουμε.

Στόχος της συμβουλευτικής γονέων είναι η ευαισθητοποίηση και η καθοδήγηση των γονιών προκειμένου να κατανοήσουν τις ανάγκες του παιδιού τους, να αναπτύξουν μια καλύτερη σχέση και επικοινωνία μαζί του και να συμβάλουν στη σωστή διαπαιδαγώγηση και συναισθηματική του ανάπτυξη.